Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

CAMEL BULLETIN NITRO (CBN)
IKATAN KELUARGA BESAR MUSLIM NITRO (IKBMN)
NITRO ART CLUB (NAC)

NITRO SPORT CLUB (NSC)

PERSATUAN MAHASISWA KRISTEN NITRO (PMKN)

NITRO BANKING CLUB (NBC)

NITRO PECINTA ALAM (NPA)

NITRO SCIENCE TECHNOLOGY CLUB (NSTC)